cửa gỗ cao cấp

Đối với dòng sản phẩm thông thường thì mức giá chỉ giao động khoảng 25% – 40% giá cửa gỗ tự nhiên phổ biến. Nói rõ ràng hơn khi bạn mua 1 bộ cửa gỗ tự nhiên thì đối với cửa gỗ công nghiệp, cua go cong nghiep, cửa gỗ cao cấp, cửa gỗ phòng ngủ bạn có thể mua được 3-4 bộ.